4 područja izvrsnosti

Poslovni sajmovi

Investicije

Projekti

Komunikacija

Poslovni sajmovi

24 vodeća sektorska sajma

1,5 milijun posjetitelja

40 tisuća izlagača

Investicije

15-godišnje iskustvo u povezivanju investitora s projektima

Pomoć u prolaženju administrativnih procedura

Investicijski projekti iz različitih sektora

Projekti

Razvoj projekata i jačanje vidljivosti

Koordinacija različitih projektnih aktivnosti

Organizacija projektnih sastanaka i konferencija

Komunikacija

Dugogodišnje iskustvo u korištenju različitih komunikacijskih kanala

Podrška u unaprjeđenju komunikacijskih vještina

Umrežavanje kontakata

Događanja

Za vrijeme svakog sajma moguće je organizirati i dodatna događanja u smislu promocije proizvoda i usluga.

Grupni nastupi

Svaki izlagač na sajmu može izlagati samostalno ili kao dio grupnog nastupa…

Organizirane posjete

Sajam se može posjetiti individualno ili u organiziranoj grupi…

Dizajn štandova

Tipski štandovi
Tipski štandovi

Narudžba tipskog štanda podrazumijeva štand koji je u potpunosti ili u većoj mjeri konstrukcijski unaprijed osmišljen, no koji je ipak moguće modificirati u smislu boja, vizuala, namještaja i sl.

Saznajte više
Štandovi po narudžbi
Štandovi po narudžbi

Za svaki sajam moguće je izraditi štand po mjeri i želji klijenata koji u potpunosti odražava filozofiju poslovanja te je prilagođen cilju nastupa na sajmu.

Saznajte više

Obratite nam se sa povjerenjem

Kontaktirajte nas

Novosti