Svaki izlagač na sajmu može izlagati samostalno ili kao dio grupnog nastupa, ovisno o ciljevima nastupa na određenom sajmu. 

Grupni nastup podrazumijeva da izlaganje prijavljuje jedna tvrtka ili institucija koja koordinira prijavu i izlaganje ostalih subjekata na tom štandu.