Svaki sajam može se posjetiti individualno ili u organiziranoj grupi. Ovisno o interesu, posjeta sajma može biti organizirana za jednu ili više tvrtki a može biti i dio studijskog putovanja koje uključuje i druge sadržaje prema želji klijenata.