Kao komplementarna aktivnost, sudjelovanje u nizu nacionalnih i EU projekata, omogućilo nam je proširivanje baze kontakata na međunarodnoj razini.

Posebno se ističe bogata baza kontakata iz područja šumarstva, prerade drva, energetike odnosno na šumi baziranih industrija.

Osim ovih tema, projekti u kojima smo sudjelovali i vodili niz aktivnosti, odnose se na teme inovacije, reindustrijalizacije, komunalna infrastruktura, međusektorska suradnja, turizam i druge sektore.

U mogućnosti smo klijentima ponuditi sljedeći spektar usluga:

  • Osmišljavanje projekata
  • Koordinacija projektnih aktivnosti
  • Izrada obrazaca, template materijala i strateških dokumenata
  • Savjetovanje oko komunikacijskih i diseminacijskih aktivnosti.